Chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại

CÔNG TY TNHH GENERAL LÊ NGUYỄN luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch tại website www.t-blue.vn 

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng với nhau trong quá trình giao dịch trên Website  sẽ được các bên thương lượng giải quyết trên tinh thần thiện chí và cùng có lợi. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì một trong hai bên hoặc cả hai Bên có quyền yêu cầu CÔNG TY TNHH GENERAL LÊ NGUYỄN hỗ trợ trong quá trình giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp như vậy, CÔNG TY TNHH GENERAL LÊ NGUYỄN  sẽ hỗ trợ hai bên Người sử dụng với tư cách là trung gian hòa giải. Trong trường hợp hai Bên không thể giải quyết tranh chấp với nhau, một trong hai Bên có quyền đưa ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật hoặc

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng với CÔNG TY TNHH GENERAL LÊ NGUYỄN , trong quá trình giao dịch trên Website hoặc trong quá trình giao nhận hay sử dụng sản phẩm sẽ được các bên thương lượng giải quyết trên tinh thần thiện chí và cùng có lợi. Trong trường hợp không tự giải quyết được tranh chấp, một trong hai Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp như vậy, CÔNG TY TNHH GENERAL LÊ NGUYỄN cam kết tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu/quyết định hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Website công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: giải quyết tranh chấp theo nguyên tắc thương lượng trên tinh thần thiện chí và cùng có lợi.

Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:

  • CÔNG TY TNHH GENERAL LÊ NGUYỄN
  • Địa chỉ: Số 12 Liền Kề 12, Khu Đô Thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Danh mục tin

Có thể bạn quan tâm

Tại sao phải là T-Blue?

Nguyễn Thị Thu Thảo | 09/ 10/ 2018

Đồng hồ Asahi Thái Lan loại GMK

Nguyễn Thị Thu Thảo | 09/ 10/ 2018

Đồng Hồ Nước Actaris

Nguyễn Thị Thu Thảo | 23/ 10/ 2016

Tìm hiểu cấu tạo của đồng hồ nước zenner

Nguyễn Thị Thu Thảo | 29/ 05/ 2015